Eigen risico drager Ziektewet

Is de (ex) werkgever eigen risicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW), dan betaalt hij zelf de uitkering voor de (ex) werknemers die bij arbeidsongeschiktheid nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Dit is ook het geval als de werknemer niet meer bij de werkgever werkt. De preventie, het verzuimbeleid en de re-integratie regelt u als (ex) werkgever zelf. Wegéon BV ondersteunt (ex) werkgevers bij de inrichting van de ziekteverzuimregistratie, het doen van voorstellen voor beslissingen aan het UWV en de inzet van professionals rondom de vaststelling van arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Kort samengevat wat Wegéon doet:

  • Verzorgen van ziek- en herstelmeldingen aan het UWV;
  • Registratie ziekteverzuim;
  • Het onderhouden van contacten met de ex-werknemer;
  • Beoordeling van recht, hoogte en duur Ziektewet- uitkering;
  • Voorbereiding beslissing UWV;
  • Informatie verstrekking aan werknemer en werkgever;
  • Bedrijfsartsenhulp;
  • Re-integratieondersteuning;
  • Eventueel inkopen van diensten bij UWV.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten