Missie:

Wij helpen werkgevers met onze kennis en ruim opgedane ervaringen de arbeidsongeschiktheid van werknemers zo laag mogelijk te houden en invulling te geven aan HRM- hulpvragen. Daarnaast helpen wij de werknemer zo snel mogelijk terug te keren in het arbeidsproces om daarmee een WIA- instroom te voorkomen. Wij staan voor een adequate en snelle directe aanpak met korte communicatielijnen

Kernwaarden:

Wij hanteren in onze contactmomenten het hebben van passie voor de werkgever en werknemer, afspraak = afspraak, denken en handelen in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, ontzorgen en het hebben van een ‘can do’ mentaliteit.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Fouten

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten