Wegéon

 • Maatwerkregeling preventie en arbodienstverlening (uitvoering actieve verzuimregie rol in taakdelegatie namens werkgever, incl. verzuimregistratie en bewaking acties Wet verbetering Poortwachter);
 • Bedrijfsartsenhulp incl. PMO, rijbewijskeuringen en open spreekuur;
 • Arbeidsdeskundige ondersteuning;
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • Het inzichtelijk maken van de financiële toekomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • Verzuimopleidingen;
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en/of losse werkplekonderzoeken;
 • Interim HRM (ondersteuning functioneringsgesprekken en exit- gesprekken alsmede ondersteuning bij beleids- en veranderingsprocessen);
 • Bezwaarprocedures UWV;
 • Uitvoering eigen risicodragerschap  Ziektewet.

Wegéon Attent BV

 • 2e Spoor re-integratie;
 • Outplacement;
 • Persoonlijk inzicht;
 • Sollicitatievaardigheden.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten