Poortwachtersgarantie

Wegéon BV biedt, indien bij de samenwerking schriftelijk overeengekomen, poortwachtergarantie. Deze poortwachtergarantie geldt als onze adviezen rondom de verzuimbegeleiding op tijd en adequaat worden opgevolgd. Dat wil zeggen dat eventuele door het UWV opgelegde sancties bij de poortwachtertoets (RIV- toets) voor onze rekening komen. Voorwaarden zijn wel:

  • Tijdens de gehele verzuimperiode is het verzuimdossier bij Wegéon in behandeling geweest. De verzuimmelding moet dus op de eerste verzuimdag door ons zijn ontvangen.
  • De werkgever en werknemer hebben alle onze adviezen, incl. de adviezen van door ons ingeschakelde derden, tijdig en adequaat opgevolgd.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten