Poortwachtersgarantie

Wegéon BV biedt u de poortwachtergarantie. Deze poortwachtergarantie geldt als onze adviezen rondom de verzuimbegeleiding op tijd en adequaat worden opgevolgd. Dat wil zeggen dat eventuele door het UWV opgelegde sancties bij de poortwachtertoets (RIV- toets) voor onze rekening komen. Voorwaarden zijn wel:

  • Tijdens de gehele verzuimperiode is het verzuimdossier bij Wegéon in behandeling geweest. De verzuimmelding moet dus op de eerste verzuimdag door ons zijn ontvangen.
  • De werkgever en werknemer hebben alle onze adviezen, incl. de adviezen van door ons ingeschakelde derden, tijdig en adequaat opgevolgd.